Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

101

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se stavební povolení vodních děl (studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu, vodní nádrže, rybníku apod.) a související povolení k nakládání s vodami (tj. odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, akumulace, vzdouvání, využití energetického potenciálu vod atd.), povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace, a udělení kolaudačního souhlasu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit  žádost a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. U stavebního povolení je nutno zaplatit příslušný správní poplatek.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním formuláře žádosti včetně povinných dokladů.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

Ing. Hana Vedrová, dveře č. 121, tel. 573 521 400

Ing. Lucie Kaňová, dveře č. 117, tel. 573 521 405

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Viz bod 6

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi/vodni-hospodarstvi   

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 17.

Poplatky se vybírají u stavebního povolení, u změny stavby před dokončením, u kolaudace po stanoveném termínu.
 
Poplatky lze zaplatit v pokladně Městského úřadu Holešov, převodem z účtu nebo složenkou.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 90 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti, např. majitelé sousedních pozemků, správce vodního toku, obec, správci inženýrských sítí atd.