Vydání rybářského lístku

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

103

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání rybářského lístku

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe mimo jiné rybářský lístek. Rybářský lístek vydává Městský úřad Holešov žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v obvodu ORP Holešov, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lísku dle § 10 Vyhlášky č. 147/2004 Sb.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rybářský lístek může být vydán tomu, kdo doloží:
- osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž)
- další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku
- cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním formuláře žádosti včetně požadovaných dokladů.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro české občany:
- vyplněný formulář žádosti
- u prvního rybářského lístku osvědčení o získané kvalifikaci
- u dalšího rybářského lístku dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku
- občanský průkaz
- doklad o zaplacení správního poplatku

Pro cizince:
- vyplněný formulář žádosti
- dříve vydaný rybářský lístek, jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčení o získané kvalifikaci, nebo rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem,
- pas
- doklad o zaplacení správního poplatku

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku - formulář: https://www.holesov.cz/webfiles/odbory/VRŽP-ŽP/rybarsky.pdf

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle doby platnosti rybářského lístku:
Platnost 1 rok - 100 Kč
Platnost 3 roky - 200 Kč
Platnost 10 let - 500 Kč

Platnost na dobu neurčitou - 1000 Kč
- sleva 50% dětem do 15 let a osobám studujícím rybářství nebo zajišťujícím rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (např. rybářská stráž) - neplatí u vydání rybářského lístku na dobu neurčitou

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřídíme na počkání.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-