Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

109

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vydává odbor životního prostředí.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat je třeba podat v dostatečném předstihu před konáním vlastní akce, protože pořadatel má zákonnou povinnost současně požádat o vyjádření Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Určení veterinárních podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj.
Provozní řád akce.
Souhlas vlastníka areálu, kde se svod koná.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

nejdéle do 30 dnů

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj