Nahlášení týrání zvířat

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

110

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Nahlášení týrání zvířat

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět k prošetření podezření z týrání zvířat může podat kterýkoliv občan.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat  na Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj, inspektorát Kroměříž, která věc posoudí a stanovisko předloží příslušnému úřadu Holešov k projednání. Nebo přímo Městskému úřadu Holešov, odboru životního prostředí, který si vyžádá stanovisko Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, inspektorát Kroměříž, tel. 573 339 453
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, Holešov
Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-