Nahlášení týrání zvířat

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

110

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Nahlášení týrání zvířat

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět k prošetření podezření z týrání zvířat může podat kterýkoliv občan.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat  na Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj, inspektorát Kroměříž, která věc posoudí a stanovisko předloží příslušnému úřadu Holešov k projednání. Nebo přímo Městskému úřadu Holešov, odboru životního prostředí, který si vyžádá stanovisko Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, inspektorát Kroměříž, tel. 573 339 453
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, Holešov
Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov, odboru životního prostředí.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za přestupek, za správní delikt (§27 a §27a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů)