Používání znaku a vlajky města

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Používání znaku a vlajky města

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Problematiku užívání znaku a vlajky města Holešova řeší § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů. V odstavci 3 tohoto § stojí: Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.“

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby či fyzická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o užití znaku města Holešova. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti volné formy, ve které bude popsáno na co a za jakým účelem má být znak města použit (např. na sportovní dresy, reklamní předměty firem, upomínkové předměty apod.). Jednotný formulář není k dispozici.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podáním písemné žádosti volné formy, ve které bude popsáno na co a za jakým účelem má být znak města použit (např. na sportovní dresy, reklamní předměty firem, upomínkové předměty apod.). Jednotný formulář není k dispozici.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou odvislé od schůze Rady města Holešova a zveřejnění jejího usnesení. Poté je zasláno vyrozumění na adresu žadatele.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.