Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní příjemce důchodu a opatrovnictví dospělých osob

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní příjemce důchodu se stanoví v případě, kdy oprávněný není schopen přebírat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchodové nebo sociální dávky a je nutné zajistit využití těchto dávek ve prospěch oprávněného.

Výkonem opatrovnictví je pověřena obec v případě, že fyzická osoba pro duševní poruchu není schopna činit právní úkony a soud ji způsobilosti k právním úkonům omezí a nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný této osoby, ani jiná osoba.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Učinit podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce může oprávněný nebo jeho zákonný zástupce v místě svého trvalého pobytu.
Podnět k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům může podat jak právnická tak fyzická osoba, podnět může podat i obec nebo zdravotnické zařízení. Podnět se podává u Okresního soudu v Kroměříži. 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podané žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je potřeba doložit občanský průkaz oprávněného i zvláštního příjemce, výměr důchodu nebo dávky oprávněného, potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.


Opatrovníka osoby omezené způsobilosti k právním úkonům stanoví soud na základě lékařského vysvědčení o duševním stavu osoby. V usnesení, kterým soud opatrovníka určí je uveden i rozsah práv a povinností opatrovníka. Soud dohlíží na správu majetku vykonávanou opatrovníkem. Soud omezení způsobilosti může změnit nebo zrušit, odpadnou-li důvody, které k němu vedly. Pravidelně prozkoumává soud duševní stav opatrovance.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Jarmila Kojecká, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  Úsek sociální práce a sociálních služeb,  Městský úřad Holešov, Tovární 1407

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti je k dispozici na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Holešov a na webových stránkách Města Holešov - Žádost zvláštní příjemce důchodu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Při ustanovení zvláštního příjemce je žádost vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30 dnů.
  • Při pověření výkonem opatrovnictví je lhůta závislá na rozhodnutí soudu. 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-