Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní příjemce důchodu a opatrovnictví dospělých osob

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní příjemce důchodu se stanoví v případě, kdy oprávněný není schopen přebírat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchodové nebo sociální dávky a je nutné zajistit využití těchto dávek ve prospěch oprávněného.

Výkonem opatrovnictví je pověřena obec v případě, že fyzická osoba pro duševní poruchu není schopna činit právní úkony a soud ji způsobilosti k právním úkonům omezí a nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný této osoby, ani jiná osoba.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Učinit podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce může oprávněný nebo jeho zákonný zástupce v místě svého trvalého pobytu.
Podnět k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům může podat jak právnická tak fyzická osoba, podnět může podat i obec nebo zdravotnické zařízení. Podnět se podává u Okresního soudu v Kroměříži. 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podané žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je potřeba doložit občanský průkaz oprávněného i zvláštního příjemce, výměr důchodu nebo dávky oprávněného, potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.


Opatrovníka osoby omezené způsobilosti k právním úkonům stanoví soud na základě lékařského vysvědčení o duševním stavu osoby. V usnesení, kterým soud opatrovníka určí je uveden i rozsah práv a povinností opatrovníka. Soud dohlíží na správu majetku vykonávanou opatrovníkem. Soud omezení způsobilosti může změnit nebo zrušit, odpadnou-li důvody, které k němu vedly. Pravidelně prozkoumává soud duševní stav opatrovance.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Jarmila Kojecká, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  Úsek sociální práce a sociálních služeb,  Městský úřad Holešov, Tovární 1407

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti je k dispozici na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Holešov a na webových stránkách Města Holešov - Žádost zvláštní příjemce důchodu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Při ustanovení zvláštního příjemce je žádost vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30 dnů.
  • Při pověření výkonem opatrovnictví je lhůta závislá na rozhodnutí soudu. 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění sociálního šetření v místě bydliště.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání v termínu, který je uveden v poučení, které je součástí vydaného rozhodnutí nebo usnesení.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jarmila Kojecká

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.06.2023

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.06.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Změnou zákonných předpisů.