Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní příjemce důchodu a opatrovnictví dospělých osob

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní příjemce důchodu se stanoví v případě, kdy oprávněný není schopen přebírat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchodové nebo sociální dávky a je nutné zajistit využití těchto dávek ve prospěch oprávněného.

Výkonem opatrovnictví je pověřena obec v případě, že fyzická osoba pro duševní poruchu není schopna činit právní úkony a soud ji způsobilosti k právním úkonům omezí a nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný této osoby, ani jiná osoba.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Učinit podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce může oprávněný nebo jeho zákonný zástupce v místě svého trvalého pobytu.
Podnět k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům může podat jak právnická tak fyzická osoba, podnět může podat i obec nebo zdravotnické zařízení. Podnět se podává u Okresního soudu v Kroměříži. 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podané žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je potřeba doložit občanský průkaz oprávněného i zvláštního příjemce, výměr důchodu nebo dávky oprávněného, potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.


Opatrovníka osoby omezené způsobilosti k právním úkonům stanoví soud na základě lékařského vysvědčení o duševním stavu osoby. V usnesení, kterým soud opatrovníka určí je uveden i rozsah práv a povinností opatrovníka. Soud dohlíží na správu majetku vykonávanou opatrovníkem. Soud omezení způsobilosti může změnit nebo zrušit, odpadnou-li důvody, které k němu vedly. Pravidelně prozkoumává soud duševní stav opatrovance.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Bc.et Bc. Irena Seifertová, dveře č. 205, telefon 573 521 762, e-mail: irena.seifertova@holesov.cz, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  Úsek sociální práce a sociálních služeb,  Městský úřad Holešov, Tovární 1407

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti je k dispozici na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Holešov a na webových stránkách Města Holešov - Žádost zvláštní příjemce důchodu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Při ustanovení zvláštního příjemce je žádost vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30 dnů.
  • Při pověření výkonem opatrovnictví je lhůta závislá na rozhodnutí soudu. 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění sociálního šetření v místě bydliště.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání v termínu, který je uveden v poučení, které je součástí vydaného rozhodnutí nebo usnesení.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Mgr. et Bc. Irena Seifertová, telefon 573 521 762, e-mail: irena.seifertova@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.06.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.06.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Změnou zákonných předpisů.