logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

8

 

 

2. Kód

MD02

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského  oprávnění

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámit  ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Obecní  úřad vydá držiteli  řidičského oprávnění  potvrzení o  oznámení  ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení  o oznámení ztráty, odcizení … platí 30 dní ode dne  jeho vydání a opravňuje  k řízení motorových vozidel na území České republiky.

Řidičský průkaz musí být v době podání oznámení platný!

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit  tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit také Policii České republiky.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad  totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
  • popř. poškozený řidičský průkaz.


 V případě odcizení průkazu předložte  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také oznámení o odcizení, které vám bylo vydáno na oddělení Policie ČR, kde jste tuto skutečnost ohlásili.
I když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, tak vám tento postup přesto doporučujeme.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu" jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách Ministerstva dopravy (tiskopis žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je opatřen též návodem na vyplnění).

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč,  (MŘP 50,- Kč) v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 700,-  Kč, úhradu provádíte v pokladně příslušného obecního úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá  obecní úřad obce s rozšířenou působností „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.
Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území ČR.
Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.