Nález, odevzdání občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

116

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Nález, odevzdání občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

(1) Každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osob, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena za mrrtvou, který není úřadně znehodnocen, je povinen jej neprodlěně oděvzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(3) Každý, kdo je oprávněn k uložení dat podle § 5 odst, 4 v občanském průkazu, je povinen při ukládání dat zkontrolovat funkčnost nosiče dat a správnost uložených dat a o kontrole vydat držiteli občanského průkazu písemné potvrzení. 

Věta první se nepoužije v případě držitle občanského průkazu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý kdo nalezne cizí občanský průkaz; opatrovník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním nalezeného cizího občanského průkazu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený zastupitelský úřad.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová, Zdeňka Večeřová
Telefon: 573 521 352, 573 521 351
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • nalezený cizí občanský průkaz,
  • vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan - nálezce je povinen odevzdat nalezený cizí občanský průkaz neprodleně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

dle § 65 odst. 3 písm. b) zák. č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech

(V blokovém řízení do výše 5 000,- Kč; ve správním řízení do výše 10 000,- Kč.)