Nález, odevzdání občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

116

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Nález, odevzdání občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

(1) Každý, kdo nalezne občanský průkaz vydaný jiné osob, je povinen jej neprodleně odevzdat pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii.

(2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz vydaný osobě, která zemřela nebo byla prohlášena za mrrtvou, který není úřadně znehodnocen, je povinen jej neprodlěně oděvzdat pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu.

(3) Každý, kdo je oprávněn k uložení dat podle § 5 odst, 4 v občanském průkazu, je povinen při ukládání dat zkontrolovat funkčnost nosiče dat a správnost uložených dat a o kontrole vydat držiteli občanského průkazu písemné potvrzení. 

Věta první se nepoužije v případě držitle občanského průkazu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý kdo nalezne cizí občanský průkaz; opatrovník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním nalezeného cizího občanského průkazu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený zastupitelský úřad.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová, Zdeňka Večeřová
Telefon: 573 521 352, 573 521 351
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • nalezený cizí občanský průkaz,
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan - nálezce je povinen odevzdat nalezený cizí občanský průkaz neprodleně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

dle § 65 odst. 3 písm. b) zák. č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech

(V blokovém řízení do výše 5 000,- Kč; ve správním řízení do výše 10 000,- Kč.)


  

 

 

21. Nejčastější dotazy

S čím se lze obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností?

Tyto úřady:

 • přijímají žádosti o vydání občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností),
 • předávají občanům nové občanské průkazy,
 • přijímají občanské průkazy do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí (příslušné podle místa trvalého pobytu občana),
 • přijímají občanské průkazy po osobách zemřelých (nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají občanské průkazy občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo pozbyli státní občanství (příslušné podle místa trvalého pobytu),
 • přijímají nalezené občanské průkazy (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad),
 • přijímají hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad).

 

Upozornění: Odcizení, ztrátu a nález občanského průkazu je možno ohlásit též Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

 • Osobní doklady
 • Neplatné doklady
 • Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Kateřina Marcinová

Zdeňka Večeřová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.08.2021

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.10.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

není uveden