Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

117

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen odevzdat do 15 dnů pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel občanského průkazu.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním občanského průkazu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Při odevzdání občanského průkazu se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát nebo na matriční úřad podle místa trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • občanský průkaz

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od ukončení trvalého pobytu na území české republiky.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.