Dotace na mládežnická družstva (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro právnické osoby (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace...), a to pro jejich mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích řízených příslušnými sportovními svazy. 

Dotace se neposkytuje na krátkodobé a jednorázové soutěže.

Žadatel musí mít sídlo na území města Holešova.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný zástupce právnické osoby.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínky jsou uvedeny v bodu 4.

Žádost musí mít předepsané přílohy dle článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele).

Termín podání žádostí do konce měsíce února.

Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí a povinnými přílohami.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář (žádost), prostou kopii dokladu o zřízení účtu a listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu. Dále čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...

Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 3 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu. 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města z programu mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích - zde ke stažení - žádost [PDF, 55 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vrácení části nebo celé dotace a možnost nečerpání dotace v dalších letech.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Dotace v rámci Akce milion.

Dotace na tělocvičny.

Dotace mimořádné.

Dotace na významné akce v Holešově.

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov.

 

 

26. Kontaktní osoba

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 1. 2023.

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

10. 1. 2023.

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.