Výměna řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

9

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výměna řidičského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství (dále jen „ES“) je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Řidičské průkazy vydané:
a) od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007,
b) od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010,
c) od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Nově vydávaný řidičský průkaz podle vzoru ES je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm.
Vydává se na dobu nejvýše 10 let (5 let u držitelů skupin C, D) z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel řidičského oprávnění  je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u ORP, kde byla podána žádost. Držitel  řidičského oprávnění je povinen  zároveň s převzetím  řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz. Držitel řidičského oprávnění  nesmí mít víc než jeden platný řidičský průkaz.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost je možné podat pouze osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Úřední hodiny:

Po a St 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky evidence řidičů obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné - žádost (digitální) bude pořízena přímo na přepážce obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za výměnu řidičského průkazu ve smyslu § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se správní poplatek nevybírá. Správní poplatek se vybere pouze v případě, že by výměna řidičského průkazu byla spojena se změnou osobních údajů nebo v případě, kdy by k výměně řidičského průkazu docházelo dříve než 3 měsíce před skončením jeho platnosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 20dnů od podání žádosti. Je možné žádost vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení poplatku 700,-Kč.

Informaci o vyrobených řidičských průkazech naleznete na stránkách úřadu v sekci doklady k vyzvednutí.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni