Odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

136

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odnětí řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno doručením lékařského posudku na Městský úřad Holešov

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí dv. č. 111, 112

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Bez formuláře

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupek podle § 125c odst. 4 se uloží pokuta 2.500 - 5.000,- Kč