Evidence vozidel taxislužby

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

138

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Evidence vozidel taxislužby

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, které má být zaevidováno jako vozidlo taxi

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Aleš Ryška, přízemí dv. č. 115

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za evidenci vozidla taxi je 50,-Kč

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci řízení

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

ales.ryska@holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (ve znění pozdějších předpisů)

§ 21a

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou opravné prostředky

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-