Lov na nehonebních pozemcích

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Lov na nehonebních pozemcích

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o povolení mimořádného lovu zvěře na nehonebních pozemcích, žádost lze aplikovat i na odlov přemnožených zdivočelých holubů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník nehonebního pozemku, případně nájemník.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s řádným vysvětlením proč a o co se žádá.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Momentem podání žádosti se spouští řízení.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadu Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, zodpovědný pracovník státní správy myslivosti.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí

S kým: Kamil Horák, 573 521 406, hlavní budova MěÚ, přízemí kancelář č. 123

Kdy: V úřední dny, tzn. PO, ST 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod., v případě telefonické domluvy individuálně

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Rozhodnutí je bez správního poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Kromě uživatele i vlastník (případně nájemce) pozemku.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-