Sociální práce s dospělými

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Sociální práce s osobami nacházejícími se v nepříznivých životních situacích (např. nezaměstnanost, zdravotní postižení, dušení postižení, senioři, osoby s nízkým příjmem, osoby bez přístřeší či osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby závislé na návykových látkách, osoby zadlužené apod.)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba v nepříznivé životní situaci, zákonný zástupce, rodinný příslušník, známý, spolubydlící apod.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postupy řešení jsou vždy stanoveny dle individuální situace klienta, vyjádření jeho zakázky a společně zvoleného postupu v rámci individuálního plánu.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva odboru sociálního Městského úřadu Holešov, úsek sociální práce nebo telefonicky či e-mailem domluvená návštěva sociálního pracovníka v místě bydliště.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úsek sociální práce a sociálních služeb , Tovární 1407, 769 01 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Úsek sociální práce a sociálních služeb
Tovární 1407
769 01 Holešov
1. patro vlevo

Gabriela Brázdilová, DiS., dveře č. 202, telefon 573 521 756, mail: gabriela.brazdilova@holesov.cz 

Bc. Radka Lasovská, dveře č. 203, telefon 573 521 893, mail: radka.lasovska@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz, není však podmínkou. Ostatní se odvíjí dle konkrétní situace.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není třeba žádný formulář.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

 

26. Kontaktní osoba

Gabriela Brázdilová, DiS., dveře č. 202, telefon 573 521 756, mail: gabriela.brazdilova@holesov.cz

Bc. Radka Lasovska, dveře č. 203, telefon 573 521 893, mail: radka.lasovska@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.06.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

06.09.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-