Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen " parkovací průkaz O 7 ").
Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen "průkaz O 2").
Právní úpravu v této oblasti stanoví zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Dále zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká občanů těžce zdravotně postižených, kteří jsou vlastníkem automobilu a přepravují se sami nebo osob těžce zdravotně postižených, které přepravuje osoba blízká.
Parkovací průkaz O 7 musí být umístěn na viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje osobu těžce zdravotně postiženou - nejlépe za předním sklem, v místě kde se umísťuje dálniční známka, protože osoby vlastnící parkovací průkaz O 7 jsou osvobozeny od dálničního poplatku.
Parkovací průkaz O 2 musí být umístěn za zadním sklem automobilu, aby bylo zřejmé, že vůz řídí osoba se sluchovým postižením. Vlastníci tohoto parkovacího průkazu nejsou osvobozeni od dálničního poplatku.
Bližší informace k použití parkovacího průkazu O 7 nebo O 2 podají novému držiteli průkazu odpovědní pracovníci  při vydávání průkazu nebo si je může držitel přečíst ve výše uvedených zákonech.
Parkovací průkaz je nepřenosný na jinou osobu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O parkovací průkaz O 7 může požádat fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. Za osoby mladší 18 let nebo omezené ve svéprávnosti žádá jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.
Osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou mohou požádat o průkaz O 2, který slouží jenom jako označení, že vozidlo řídí osoba sluchově postižená. Použití tohoto průkazu neobsahuje výhody použití parkovacího průkazu O 7.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O parkovací průkaz O 7 nebo O 2, může požádat osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

O průkaz ZTP nebo ZTP/P může osoba těžce zdravotně postižená požádat na pobočce Úřadu práce v Holešově, Tovární ulice 1407. Po obdržení uvedeného průkazu může tato osoba požádat o parkovací průkaz.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Parkovací průkaz se vydává na Městském úřadě v Holešově, v rámci správního obvodu města Holešov.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obrátit se můžete na Městský úřad Holešov, Tovární 1407, Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nejlépe v době úředních hodin.
Parkovací průkaz vydává Gabriela Brázdilová, Dis., dveře č. 202, telefon 573 521 756, mail: gabriela.brazdilova@holesov.cz a Mgr. Jarmila Kojecká, dveře č. 203, telefon 573 521 893, mail:  jarmila.kojecka@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je nutné doložit: 
• doklad totožnosti,
• průkaz osoby těžce zdravotně postžené - ZTP nebo ZTP/P
• jednu barevnou fotografii, velikosti 4,5 x 3,5


Na úřad je třeba dostavit se osobně, ve výjimečných případech lze předložit plnou moc oprávnění k zastupování osoby těžce zdravotně postižené jinou osobou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná žádost nebo jiný formulář k vydání parkovacího průkazu není třeba.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání parkovacího půrkazu není stanoven žádný poplatek.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené je zpravidla vyhotoven na počkání.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-