Prodej nemovitostí města (směna, pronájem, výpůjčka)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Prodej nemovitostí města (směna, pronájem, výpůjčka)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o prodej nemovitých věcí v majetku města - prodej pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání a bytu ve vlastnictví města Holešova. Záměr odprodeje je zveřejňován na úřední desce a webových stránkách města www.holesov.cz po dobu min. 15 dní. O zveřejnění záměru prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města Holešova.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel nesmí mít vůči městu Holešov neuhrazený závazek.

Podání písemné žádosti o koupi pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání a bytu ve vlastnictví města.

U pozemku nutno uvést parcelní číslo, katastrální území, účel koupě. Pokud se jedná o část pozemku, nutno doložit snímek katastrální mapy se zákresem požadované části pozemku.

U objektu nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční, parcelní číslo pozemku, jehož je objekt součástí a katastrální území.

U prostoru sloužícího podnikání nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční objektu, ve kterém se prostor nachází, parcelní číslo pozemku, jehož je objekt součástí a katastrální území.

U bytu nutno uvést číslo popisné bytového domu, ve kterém se byt nachází, parcelní číslo pozemku, jehož je dům součástí a katastrální území.

Žádost bude předložena k projednání radě a zastupitelstvu města, o výsledku jednání je žadatel informován.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu MěÚ Holešov.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, útvar správy majetku a zeleně, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, útvar správy majetku a zeleně, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Jitka Hanslíková, jitka.hanslikova@holesov.cz, 573 521 459

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podpisu kupní smlouvy: * občanský průkaz * plnou moc, je-li zájemce zastupován.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ve výši 30 Kč za ověření podpisu v kupní smlouvě.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Konečná lhůta činí cca 4 měsíce. Odvíjí se dle zákona o obcích a je závislá na termínech zasedání orgánů města a na případném dělení pozemků geometrickým plánem.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle situace - vyjadřuje se Odbor finanční, oddělení životního prostředí, oddělení investic, Útvar územního plánování, Komise výstavby, Osadní výbor.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-