Vývoz silničního vozidla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

12

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla žádá o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
Při změně registru v rámci Evropské unie lze postupovat dvěma způsoby, při změně mimo členské státy Evropské unie je postup pouze jeden.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 14 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

První možnost - podání písemné žádosti o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).
Druhá možnost - vozidlo po výjezdu z České republiky nový majitel v zahraničí (v rámci Evropské unie) přihlásí do evidence a následně tamní úřady do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že vozidlo je přihlášené a zaevidované v jiném státě Evropské unie.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:
  • Martina Kopřivová, 573 521 301
  • Vendula Becherová, 573 521 302
  • Petra Dočkalová, 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • technický průkaz vozidla, je-li k vozidlu vydán
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 1 rok.
  • údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu platnosti registrační značky na vývoz (jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, případně obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát).
  • všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle pol. 26, písm. c) a g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , tj. 200,- Kč za tabulku RZ + 50,- Kč za zápis změny do TP.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu).

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Městského úřadu Holešov, ID: x8qbfvu, případně e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: podatelna@holesov.cz.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt odhlášení na nového provozovatele nebo vlastníka ?
Odpověď je ano. Je to nutné s ohledem na § 11 a § 12 zákona č. 56/2001 Sb.  
  

 

 

22. Další informace

Obraťte se na kterýkoliv příslušný úřad s rozšířenou působností.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr vozidel

 

 

26. Kontaktní osoba

Petra Dočkalová, DiS., tel: 573 521 303

Vendula Becherová, tel: 573 521 302

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.02.2024

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.