Výdej tiskopisů (receptů, žádanek) na omamné látky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

-

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, vyplývá, že recepty a žádanky s modrým pruhem jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osobě. Vydávání těchto tiskopisů zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) Zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím svých pověřených zástupců. O dalším použití vedou tyto osoby evidenci.  

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

-

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

-

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

-

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

-

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-