Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

16

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o zápis změn technických údajů vozidla v registru silničních vozidel.

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) zákona

č. 56/2001 Sb. (údaje o vlastníkovi vozidla) nebo

b) provozovatel silničního vozidla.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla pouze v případech změn týkajících se údajů o vlastníkovi vozidla.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí v souladu s § 11 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (a také v dokladech vozidla) na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V působnosti Městského úřadu Holešov je příslušný odbor dopravní a správní, oddělení registru vozidel:

Martina Kopřivová, tel.: 573 521 301

Vendula Becherová, tel.: 573 521 302

Petra Dočkalová, DiS, tel.: 573 521 303

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti jednající osoby,
 • při zastupování dokument prokazující oprávnění k zastoupení (např. písemná plná moc),
 • technický průkaz silničního vozidla (je-li vozidlu vydán),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu (v depozitu),
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle, např.:
  • tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrola na STK, případně další doklady,
  • rozměr kol/pneumatik: souhlas akreditovaného zástupce nebo typový list se zapsanou kontrolou montáže (na STK nebo zkušebně dle požadavku v typovém listu) nebo protokol z pověřené zkušebny (u kol bez potvrzení akreditovaného zástupce či typového listu),
  • LPG/CNG/E85: v případě hromadné přestavby zápis přestavbáře v informačním systému technických prohlídek, příloha LPG/CNG,
  • hromadné přestavby schválené ministerstvem dopravy: zápis přestavbáře v informačním systému technických prohlídek podle podmínek schválení či při nejasnostech v zápisu přestavbáře budou vyžadovány další doklady,
  • změny schválené výrobcem vozidla: dle podmínek výrobce vozidla,
  • zápis druhého ovládání pro autoškoly (případně jeho demontáž): zápis hromadné přestavby vozidla schválené ministerstvem dopravy v informačním systému technických prohlídek + žádost o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole,
  • protokol technické zkušebny, pokud je na vozidle provedena neschválená úprava, která není považována za přestavbu vozidla, při níž dochází ke změně údajů zapisovaných do registru silničních vozidel – příklady některých úprav uvedeny v technických listech technické zkušebny,
  • zápis zvláštního výstražného světelného zařízení oranžové barvy („maják“) pevně spojeného s vozidlem jen, když se mění celková výška vozidla: prohlášení provozovatele vozidla o důvodu vybavení vozidla „majákem“ a jeho používání, protokol stanice technického kontroly o kontrole jeho montáže a změření výšky vozidla, jejíž změna bude zapsána v registru silničních vozidel,
  • změna hmotnosti vozidla: vyjádření výrobce vozidla, doložení výrobního štítku vozidla se změněnými údaji. Snížit nejvyšší povolenou hmotnost lze jen v případě přestavby vozidla na vozidlo zvláštního určení,
  • změna výkonu a točivého momentu motoru: zápis hromadné přestavby oprávněnou firmou v informačním systému technických prohlídek,
  • další změny technických údajů – dotazy na oddělení agendy vozidel osobně nebo telefonicky (viz kontakty).

K žádosti o změnu údaje v registru silničních vozidel, ke které dochází na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, se dále přiloží:

 • doklad o nabytí této části,
 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části,
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za každou změnu.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pokladně nebo platebním automatu před provedením změny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-