Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

19

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Vadávání paměťové karty do digitálního tachografu pro profesionální řidiče.

Typy paměťových karet:

Karta řidiče
Karta vozidla
Servisní karta

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání  paměťové karty řidiče můžou požádat řidiči, kteří jsou držiteli některého z řidičských oprávnění pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E

O vydání paměťové karty vozidla mohou žádat dopravci, kteří provozují nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz je sledován pomocí záznamového zařízení (Digitální tachograf)
O vydání Servisní karty může žádat pouze oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vydávání paměťové karty do digitálního tachografu se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č.361/2000 Sb. a zákonem č.56/2001 Sb.

Platnost paměťové karty je: Karta řidiče 5 let od data vydání, Karta vozidla 5 let od data vydání, Servisní karta 1 rok od data vydání

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Písemnou žádost o vydání paměťové karty osobně na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628

Bc. Denisa Mařáková, dv. č. 112

Radka Münsterová, dv. č. 111

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (OP), u firem (ŽL nebo platný výpis z OR)

Platný řidičský průkaz

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vydání paměťové karty se podává elektronicky na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty:

Karta řidiče 700,- Kč

Karta vozidla 700,-Kč

Karta servisu 500,-Kč

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Paměťová karta bude po předložení všech potřebných dokladů vydána ve lhůtě do 15dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Nejsou další účastníci