logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

19

 

 

2. Kód

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Paměťové karty do digitálního tachografu se vydávají dle místní příslušnosti:

Karta řidiče – místní příslušnost dána místem trvalého nebo přechodného pobytu žadatele/držitele karty (viz §2hh z.č.361/2000 Sb.)
Karta vozidla – místní příslušnost dána místem sídla právnické osoby (dopravce), nebo podle místa podnikání fyzické osoby (dopravce)
Servisní karta – místní příslušnost dána místem činnosti žadatele/držitele karty, tj. místem výkonu činnosti technika (sídlo certifikované opravárenské dílny)

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 O vydání  paměťové karty řidiče můžou požádat řidiči, kteří jsou držiteli některého z řidičských oprávnění pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E

O vydání paměťové karty vozidla mohou žádat dopravci, kteří provozují nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz je sledován pomocí záznamového zařízení (Digitální tachograf)
O vydání Servisní karty může žádat pouze oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vydávání paměťové karty do digitálního tachografu se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č.361/2000 Sb. a zákonem č.56/2001 Sb.

Platnost paměťové karty je: Karta řidiče 5 let od data vydání, Karta vozidla 5 let od data vydání, Servisní karta 1 rok od data vydání

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Písemnou žádost o vydání paměťové karty osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa příslušnosti.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, Aleš Ryška, přízemí dv. č. 109

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (OP), u firem (ŽL nebo platný výpis z OR),

Platný řidičský průkaz,

Jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazkového formátu (35x45 mm)

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vydání paměťové karty obdržíte na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty:

Karta řidiče 700,- Kč

Karta vozidla 700,-Kč

Karta servisu

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Čipová karta bude po předložení všech potřebných dokladů vydána v zákonem stanovené lhůtě.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Nejsou další účastníci