Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

19

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Vadávání paměťové karty do digitálního tachografu pro profesionální řidiče.

Typy paměťových karet:

Karta řidiče
Karta vozidla
Servisní karta

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání  paměťové karty řidiče můžou požádat řidiči, kteří jsou držiteli některého z řidičských oprávnění pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E

O vydání paměťové karty vozidla mohou žádat dopravci, kteří provozují nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz je sledován pomocí záznamového zařízení (Digitální tachograf)
O vydání Servisní karty může žádat pouze oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vydávání paměťové karty do digitálního tachografu se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č.361/2000 Sb. a zákonem č.56/2001 Sb.

Platnost paměťové karty je: Karta řidiče 5 let od data vydání, Karta vozidla 5 let od data vydání, Servisní karta 1 rok od data vydání

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Písemnou žádost o vydání paměťové karty osobně na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628

Bc. Denisa Mařáková, dv. č. 112

Radka Münsterová, dv. č. 111

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti (OP), u firem (ŽL nebo platný výpis z OR)

Platný řidičský průkaz

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vydání paměťové karty se podává elektronicky na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty:

Karta řidiče 700,- Kč

Karta vozidla 700,-Kč

Karta servisu 500,-Kč

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Paměťová karta bude po předložení všech potřebných dokladů vydána ve lhůtě do 15dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Nejsou další účastníci

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě paměťové karty, musí držitel paměťové karty požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vystavení nové paměťové karty.

Za ztracení, odcizení, poškození nebo zničení paměťové karty vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5dnů ode dne podání žádosti.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nařízení Rady EHS 3821/85

Zákon č.361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Opravné prostředky nejsou stanoveny

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na obecní úřady obce s rozšířenou působností

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mdcr.cz

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

 

 

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Mařáková dv. č. 112, tel.: 573 521 306

Radka Münsterová, dv. č. 111, tel.: 573 521 403

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.04.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2020

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení