Žádost o povolení herního prostoru

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

21

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Správní řízení o povolení herního prostoru.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Povolování podléhá režimu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  podle  ustanovení  § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 97 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává provozovatel.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel podává žádost s příslušnými přílohami.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Webové stránky Ministerstva financí České republiky: www.mfcr.cz.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek dle sazebníku zákona č. 638/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 21.
Lze platit na pokladně nebo převodem s přiděleným var. symbolem.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-