Žádost o povolení herního prostoru

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

21

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Správní řízení o povolení herního prostoru.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Povolování podléhá režimu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  podle  ustanovení  § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 97 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává provozovatel.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel podává žádost s příslušnými přílohami.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Webové stránky Ministerstva financí České republiky: www.mfcr.cz.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek dle sazebníku zákona č. 638/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 21.
Lze platit na pokladně nebo převodem s přiděleným var. symbolem.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

WWW stránky města Holešova

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška 5_2010

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podléhá režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  k povolování provozu výherních hracích přístrojů pro územní obvod města Holešova podle  ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb. zákon č.565/1990 Sb. a  280/2009 Sb.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze podat do 15 dnů odvolání proti rozhodnutí o povolení VHP ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov.
Lze podat do 30 dnů odvolání proti platebnímu výměru místního poplatku ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov.
 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Až 150 tis.Kč dle zákona 202/1992 Sb.
Pokuta až do 50000,-Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (nenahlášení) a za nezaplacení poplatku lze zvýšit poplatek až na trojnásobek
 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční

 

 

26. Kontaktní osoba

Hana Kupková, dveře č. 212 tel.: 573 521 506

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13.5.2011

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.5.2011

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-