Poplatky za komunální odpad

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

132

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 • veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 75 kB]
 • oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba, případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce, občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc)
 • přihlášení k poplatku podává každý občan s trvalým pobytem v Holešově nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena  žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města
 • vlastník nemovitosti se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad, přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky
 • odhlášení od poplatku - v případě prodeje rekreační stavby na území města Holešova oznámí a prokáže toto občan správci poplatku
 • úleva / osvobození od poplatku - občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku
 • při přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list, popř. výpis z KN
 • při odhlášení poplatku je nutné mít s sebou tyto doklady - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list
 • veškeré formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Holešov, ul. Masarykova 628 , finanční odbor, místní poplatky
 • základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 696 Kč/rok
 • možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS, který vám sdělí správce poplatku, nebo v pokladnách MěÚ Holešov
 • splatnost poplatku: jednorázově do 30. září příslušného kalendářního roku

   

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění v této věci jednat má svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce. Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (plná moc).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veškeré informace k poplatku lze nalézt v Obecně závazné vyhlášce města Holešova č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 75 kB]

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat příslušného pracovníka finančního odboru.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Dagmar Průšová

tel.: 573 521 506

e-mail: dagmar.prusova@holesov.cz

Občané, kteří chtějí dostávat veškeré potřebné údaje elektronickou poštou, stačí nahlásit svůj e-mail pracovníkům úseku místních poplatků finančního odboru, na e-mail:

dagmar.prusova@holesov.cz, nebo na telefonu 573 521 506.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti, popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, popř. výpis z KN u rekreačních objektů.
Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti, popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list.
Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení o odvádění místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [DOCX, 22 kB]
Hlášení o odvádění místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - přihlášení nezletilý [DOCX, 26 kB]
Hlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - přihláška vlastníka nemovitosti [DOCX, 25 kB]
Hlášení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - odhláška vlastníka nemovitosti [DOCX, 24 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku jsou následující:

Děti od 3 do 10 let výše poplatku 564 Kč
Nepřístupná místa pro místní obyvatele 300 Kč
Rekreační objekty místních obyvatel 204 Kč
Nepřístupné rekreační objekty pro externí obyvatele 300 Kč
Základní sazba poplatku 696 Kč

Možnosti úhrady: bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS, který vám sdělí správce poplatku nebo  v pokladnách MěÚ Holešov.

Splatnost poplatku: jednorázově do 30. září příslušného kalendářního roku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do patnácti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podoba žádosti se zašle buď na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem; anebo se podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky žadatele do datové schránky města Holešova: x8qbfvu – není nutné podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 75 kB]

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze podat do 30 dnů odvolání proti platebnímu výměru místního poplatku ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (nenahlášení) a za nezaplacení poplatku lze zvýšit poplatek až na trojnásobek

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční

 

 

26. Kontaktní osoba

místní poplatky: Dagmar Průšová, dveře č. 212 tel.: 573 521 506

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2024

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven