Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Děti do 15 let nebo mladiství od 15 do 18 let zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchali trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně právní ochrany. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na výchovné problémy. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně či e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit na území ORP Holešov. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí na Úseku sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, případně kontaktovat kurátora pro děti a mládež. Řízení může zahájit orgán sociálně-právní ochrany i z vlastního podnětu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Jiří Nesázel, kurátor pro děti a mládež, dveře č. 209, e-mail: jiri.nesazel@holesov.cz, Úsek sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Holešov, Tovární 1407, Holešov.

Nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 7-17 hod., po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list dítěte.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou žádné formuláře.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodinní příslušníci, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, Policie ČR, zdravotnická a školská zařízení, sociální služby atd.