logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Dotace v rámci Akce milion (Fond kultury, sportu a vzdělávání)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Dotace v rámci Akce milion.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Dotace je určena pro právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Holešova, avšak vyvíjející činnost na území města Holešova. Tato činnost se rozumí v oblasti kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací. Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím města.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Statutární orgán právnické osoby.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutno podat žádost a dodatek žádosti. Žádost musí mít dále předepsané přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). 

Termín podání žádosti je stanoven do konce měsíce února příslušného roku.

Žádost může být podána v listinné anebo elektronické podobě (Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, podatelna Městského úřadu Holešov, epodatelna@holesov.cz – nutností je podepsání uznávaným elektronickým podpisem, datová schránka města Holešova – x8qbfvu).

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí, dodatkem žádosti a povinnými přílohami.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Ilona Augusti, referentka odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 310, tel.: 573 521 550, mail: ilona.augusti@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • žádost a dodatek žádosti
  • prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu
  • čestné prohlášení týkající se úpadku, likvidace, insolvenčního řízení, soudního sporu s městem či jeho organizacemi, daňových nedoplatků, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, podpory de minimis...(vzor čestného prohlášení [DOC, 26 kB])

Povinnosti jsou přesně stanoveny v článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je jednotná pro všechny dotace - žádost [PDF, 187 kB], žádost [DOC, 33 kB]

Dodatek k žádosti - program "Akce milion" - dodatek žádosti [PDF, 213 kB], dodatek žádosti [XLS, 32 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, která splňuje všechny povinné náležitosti, je maximálně 90 dnů od uzávěrky.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.