Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o vyhlašování nejúspěšnějších sportovců především z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených sportovních výsledků v předchozím kalendářním roce. Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle nominační formulář na adresu Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.). Návrhy na ocenění musí být podány do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce. Vyhlašovaných kategorií je pět (věk k 31. 12. hodnoceného roku) – sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, jednotlivci za sportovní úspěchy od 20 let, sportovní kolektiv, trenér či organizační pracovník.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do hodnocení budou zejména zařazeni:

-          v kategorii sportovních nadějí a jednotlivců členové těch oddílů a klubů, které působí na území města Holešova,

-          za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci,

-          v kategorii sportovní kolektiv, kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Holešova

Žádost o dotaci je nutné podat do konce února příslušného roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář pro vyhlášení osobností města v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit [DOCX, 15 kB]

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář pro vyhlášení osobností města v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit [DOCX, 15 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádostí musí být na Městském úřadě Holešov do konce února každého roku. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Holešova se koná nejpozději do konce měsíce června.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.