Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury, volnočasových aktivit a čin roku

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury, volnočasových aktivit a čin roku

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o vyhlašování nejvýznamnějších osobností zejména z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených výsledků a jejich činnosti v předchozím kalendářním roce. Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.). Návrhy na ocenění musí být podány nejpozději do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to za úspěchy v předchozím kalendářním roce. Vyhlašované kategorie jsou čtyři – Osobnost v oblasti kultury; Osobnost v oblasti volnočasových aktivit; Kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit a Čin roku.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do hodnocení budou zařazeni

- v kategorii Osobnost v oblasti kultury – osobnosti působící na území města Holešova,

- v kategorii Osobnost v oblasti volnočasových aktivit – osobnosti působící na území města Holešova,

- v kategorii Kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit – kolektivy působící na území města Holešova,

- v kategorii Čin roku - jednotlivec nebo skupina lidí organizovaná či neorganizovaná nebo čin spjatý s městem Holešov.

Nominační formulář je nutné podat nejpozději do konce února příslušného roku.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář pro vyhlášení osobností města v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit [DOCX, 15 kB]

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný nominační formulář.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář pro vyhlášení osobností města v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit [DOCX, 15 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádostí musí být na Městském úřadě Holešov do konce února každého roku. Slavnostní vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit se koná nejpozději do konce měsíce června.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.