Udělování ceny města Holešova

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Udělování ceny města Holešova - Osobnost města Holešova

 

 

4. Základní informace k životní situaci

O udělení tohoto ocenění rozhoduje Zastupitelstvo města Holešova 1x ročně, především v měsíci dubnu. Předává ji starosta či jím pověřený zástupce za účasti pozvaných hostů. Návrh na udělení Ceny může být podán opakovaně, pokud ocenění navrhované osobě již nebylo uděleno. Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné – zák. č. 101/2000., o ochraně osobních údajů.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost může každa fyzická či právnická osoba.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nositelem Ceny města Holešova – Osobnost města Holešova se může stát na základě podaného písemného návrhu osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově (popř. může být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří dobré jméno Holešova doma i ve světě. Nositelem ocenění nemůže být současný člen Zastupitelstva města Holešova a vedoucí zaměstnanci města.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář "Osobnost města Holešova" [DOC, 23 kB]

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Mimo návrh není předepsáno nic jiného.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zasláním závazného formuláře ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku.

Závazný formulář je k dispozici: Nominační formulář "Osobnost města Holešova" [DOC, 23 kB]

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání návrhu musí být učiněno nejpozději do konce února aktuálního roku.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.