Obnova movité nebo nemovité kulturní památky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Obnova či jakákoliv jiná úprava či změna movité nebo nemovité kulturní památky

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo prostředí, ve kterém je umístěna, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky (nebo jeho zástupce – je nutno doložit plnou moc).

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před provedením prací popsaných v bodu 4 podá vlastník žádost o závazné stanovisko.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádostí. Doporučujeme použít následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor kultury, školství a památkové péče.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Karel Bartošek, referent odboru kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 309, tel.: 573 521 552, mail:  karel.bartosek@holesov.cz
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž, tel. 573 301 411.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vlastník je povinen uvést následující údaje:
a) název a umístění (přesná adresa, parcelní číslo) kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturní památek,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad příp. fotodokumentaci stavu,
c) předpokládaný rozsah a obsah (metody) obnovy či úprav,
d) investora obnovy (organizace nebo občan),
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.
     
Dále musí žadatel předložit
a) doklad o vlastnictví
b) u právnické osoby – kopii osvědčení o právní subjektivitě, oprávnění jednat za právnickou osobu
c) v případě zastupování vlastníka – předložit oprávnění (plná moc)
d) žádá-li jeden z několika spoluvlastníků – souhlas a plnou moc ostatních spoluvlastníků

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsaný jednotný formulář, ale doporučujeme použít následující formulář [DOC, 32 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem, tedy 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.