Podání petice, stížnosti

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Podání stížnosti nebo petice

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na Městský úřad Holešov se občané mohou obrátit (buď ústní, nebo písemnou formou) s podáním stížností, případně si mohou podat petici. Zde se jejich požadavek (stížnost) zaeviduje a postoupí příslušnému odboru městského úřadu k vyřízení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stížnost, případně petici, může podat občan (fyzická osoba), který dosáhl věku 18 let, nebo cizí státní příslušník, který dosáhl věku 18 let, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná a která byla vyhlášena.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřizování stížnosti a petic se řídí platnou směrnicí: směrnice pdf verze - 84 kB, směrnice doc verze 60 kB.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Buď osobní návštěvou, písemně, nebo elektronicky

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Písemné podání je možné učinit na kterékoliv podatelně Městského úřadu Holešov, ústní podání na sekretariátu vedení města - asistentka Helena Jelínková, elektronicky pak na email: helena.jelinkova@holesov.cz nebo do datové schránky města (x8qbfvu).

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Stížnost lze podat i na předtištěný formulář, který stěžovatel obdrží na podatelně, či sekretariátu.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od podání stížnosti či petice, 60 dnů v odůvodněných případech, o prodloužení lhůty je úřad povinně stěžovatele informovat.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

helena.jelinkova@holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů
Zákon č. 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyřizování stížnosti a petic se řídí platnou směrnicí: směrnice pdf verze - 84 kB, směrnice doc verze 60 kB.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor tajemníka Městského úřadu Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Helena Jelínková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 5 .2010

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 9. 2015

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-