Dopravní přestupky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

1

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

PŘESTUPKY V DOPRAVĚ - správní řízení o přestupcích v dopravě a řidičských oprávněních

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

- projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

- projednává přestupky na úseku provozu vozidel na pozemních komunikacích

- projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a silnicního hospodářstvi

- projednáva přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

- rozhoduje o zadržení řidičského průkazu v případech stanovených zákonem

- rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Postupuje podle právních předpisů:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu zpsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- Bc. Miroslav Krejčíř,

- Petr Tabara, DiS.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stručné přehledy postupů správního orgánu pří přestupkovém řízení

  • Postup správního orgánu před zahajením řízení o přestupku
  • Postup správního orgánu v řízení o přestupku
  • Postup správního orgánu po podání řádného opravného prostředku proti rozhodnutí

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Součinnosti se správním orgánem.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle místní příslušnosti).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Masarykova 628. Úsek dopravních přestupků.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přestupková jednání se vyřizují ve lhůtách daných zákonem zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. Ostatní záležitosti se vyřizují ve lhůtách stanovených správním řádem č.500/2004 Sb. 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-