Připojování pozemních komunikací - zřizování sjezdů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

50

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Připojování pozemních komunikací - zřízení sjezdu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Stanovisko majetkového správce komunikace

Vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž

Situační nákres sjezdu na snímku z katastrální mapy

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na Městském úřadu Holešov

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činí 500,-kč. Poplatek lze uhradit přímo na pokladně Městského úřadu Holešov, složenkou nebo převodem z účtu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v jednodušších případech 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník (majetkový správce) pozemní komunikace

Krajské ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-