Uzavírka pozemní komunikace a nařízení objížďky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

51

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Uzavírka pozemí komunikace

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od podání žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník uzavírané pozemní komunikace

vlastníci pozemní komunikace, po které mají vézt objízdné trasy

obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka

dopravci veřejné linkové dopravy