Uzavírka pozemní komunikace a nařízení objížďky

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

51

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Uzavírka pozemí komunikace

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád do 30 dnů od podání žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník uzavírané pozemní komunikace

vlastníci pozemní komunikace, po které mají vézt objízdné trasy

obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka

dopravci veřejné linkové dopravy

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Email: ales.ryska@holesov.cz

Datová schránka Města Holešov

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), § 10

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuniacích, §42, § 42a, §42b

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

 

 

26. Kontaktní osoba

Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.02.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.02.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

nebyl stanoven