Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

54

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na www stránkách Města Holešov nebo na Městském úřadě v Holešově

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a činí 1000,-kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti - dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nebo majetkový správce pozemní komunikace, do které má být inženýrská síť umístěna.