Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

54

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na www stránkách Města Holešov nebo na Městském úřadě v Holešově

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a činí 1000,-kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti - dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nebo majetkový správce pozemní komunikace, do které má být inženýrská síť umístěna.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Email: ales.ryska@holesov.cz

Datová schránka Města Holešov

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k nadřízenému orgánu. Podává se písemnou formou orgánu, který předmětné rozhodnutí vydal, tj. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Lhůta pro odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuniacích , § 42, § 42a, §42b.