Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

55

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace - sportovní, kulturní apod. akce

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a příslušných příloh

Vydání rozhodnutí

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Souhlas vlastníka nebo majetkového správce dotčené komunikace

Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici:

www stránky Města Holešov nebo v kanceláři dv. č. 115

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů):

zvláštní užívání do 10 dnů 100,-kč

zvláštní užívání do 6 měsíců 500,-kč

zvláštní užívání delší než 6 měsíců 1000,-kč

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) v jednoduchých případech do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nebo majetkový správce dotčené komunikace

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějčích předpisů)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno se odvolat a to do 15dnů od doručení rozhodnutí písemnou formou k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) §42, §42a, §42b

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.02.2019

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.02.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení