Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

57

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

 

4. Základní informace k životní situaci

-

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov, přízemí, dveře č. 115, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínskéhok kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) do 30 dnů od podání žádosti

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nebo majetkový správce dotčené pozemní komunikace

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-