Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

61

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Město Holešov vytvořilo účelový peněžní zdroj, který slouží k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu města, zabezpečení potřeb územního rozvoje města, životního prostředí a vzhledu města a k poskytování úvěrů majitelům obytných budov a bytů, včetně členů bytových družstev.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadateli o úvěr z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy a byty na území města Holešova a jeho místních částech, členové bytových družstev, kteří příjmou smluvní závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených podmínek.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • podání žádosti o poskytnutí úvěru na základě zveřejněné výzvy
  • projednání žádosti o poskytnutí úvěru - Rada města  Holešova 
  • posouzení nabídek - Zastupitelstvo města Holešova - schválení - neschválení
  • podpis smlouvy o úvěru, čerpání přiděleného úvěru

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o poskytnutí úvěru (včetně příloh) na základě zveřejněné výzvy (koná se minimálně 1x za rok).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov


 

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor investic, Masarykova 628, 769 17  Holešov, I. patro, dveře č. 204

Monika Partyková, tel.: 573 521 451, e-mail: monika.partykova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

doklad totožnosti v originále

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 14 dnů po schválení půjčky Zastupitelstvem města Holešova, ve složitějších případech do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-