logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

61

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Město Holešov vytvořilo účelový peněžní zdroj, který slouží k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu města, zabezpečení potřeb územního rozvoje města, životního prostředí a vzhledu města a k poskytování úvěrů majitelům obytných budov a bytů, včetně členů bytových družstev.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadateli o úvěr z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy a byty na území města Holešova a jeho místních částech, členové bytových družstev, kteří příjmou smluvní závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených podmínek.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • podání žádosti o poskytnutí úvěru na základě zveřejněné výzvy
  • projednání žádosti o poskytnutí úvěru - Rada města  Holešova 
  • posouzení nabídek - Zastupitelstvo města Holešova - schválení - neschválení
  • podpis smlouvy o úvěru, čerpání přiděleného úvěru

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o poskytnutí úvěru (včetně příloh) na základě zveřejněné výzvy (koná se minimálně 1x za rok).

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov


 

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17  Holešov, I. patro, dveře č. 204

Eva Frybortová, tel.: 573 521 451, e-mail: eva.frybortova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

doklad totožnosti v originále

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 14 dnů po schválení půjčky Zastupitelstvem města Holešova, ve složitějších případech do 30 dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-