Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která hodlá požádat o zrušení živnostenského oprávnění nebo osoba zmocněná.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, jeho člen nebo osoba zmocněná.
 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění obecnímu živnostenskému úřadu, které musí být učiněno oprávněnou osobou.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě. Lze jej učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen "CRM") osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), vlastní datovou schránkou, odesláním vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF - ke stažení - zde - nebo v zastoupení na základě plné moci.

Žádost lze podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat u jakéhokoliv Obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

tel.na registraci 573 521 653, 573 521 654

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý 07:30 - 11:00

Čtvrtek 07:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Pátek 07:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podatelna:
tel. 573 521 111
podatelna@holesov.cz
http//www.holesov.cz
Datová schránka: x8qbfvu


 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti osoby oprávněné podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění sepíše pracovník živnostenského úřadu nebo se podává na změnovém listě. Prostřednictvím živnostenského úřadu lze na učinit podání finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Formulář lze získat na:
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu,
internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument68557.html
adrese http://www.rzp.cz/elpod.html, odkud se posílá na Elektronickou podatelnu ŽR pomocí aplikace JRF

Formulář ke stažení včetně příloh a návodů:
jednotný registrační formulář - zde
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon je osvobozen od správního poplatku.
 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Za předpokladu, že žádost o zrušení živnostenského oprávnění má všechny zákonem stanovené náležitosti, rozhodne živnostenský úřad bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni