Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

3

 

 

2. Kód

MD04

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech bodového hodnocení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Výdej dat z registru řidičů je poskytován prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností formou výpisu  z evidenční karty řidiče a výpisu o záznamech bodového hodnocení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.  Jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám se poskytnou údaje z registru řidičů  na základě písemného souhlasu osoby, ověřeného příslušným orgánem, o jejíž údaje fyzická  nebo právnická osoba žádá.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné  žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech bodového hodnocení  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech  bodového hodnocení.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy bodového hodnocení z registru řidičů také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad  totožnosti, případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o  záznamech bodového hodnocení  jsou  k dispozici na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek na obecním úřadě obce s rozšířenou působností činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další (i započatou) stránku u výpisu z evidenční karty řidiče, 15 Kč pro tisk  výpisu záznamu bodového hodnocení.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení. Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují bezodkladně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.