Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

3

 

 

2. Kód

MD04

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech bodového hodnocení.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Výdej dat z registru řidičů je poskytován prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností formou výpisu  z evidenční karty řidiče a výpisu o záznamech bodového hodnocení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.  Jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám se poskytnou údaje z registru řidičů  na základě písemného souhlasu osoby, ověřeného příslušným orgánem, o jejíž údaje fyzická  nebo právnická osoba žádá.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné  žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech bodového hodnocení  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech  bodového hodnocení.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy bodového hodnocení z registru řidičů také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad  totožnosti, případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o  záznamech bodového hodnocení  jsou  k dispozici na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek na obecním úřadě obce s rozšířenou působností činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další (i započatou) stránku u výpisu z evidenční karty řidiče, 15 Kč pro tisk  výpisu záznamu bodového hodnocení.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení. Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují bezodkladně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů, Masarykova 628, Holešov, dv.č.111, 112.

Úřední hodiny: Po a St: 7:30 -11:00 a  12:00 – 17:00, kontaktní místa Czech POINT.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní.

 

 

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Mařáková, tel.: 573 521 306

Radka Münsterová, tel.: 573 521 403

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2020

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.