Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

83

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině, nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (osobně či písemně) na příslušný matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žadatel by se měl obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno.

 

Činnost matričního úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

 

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, se lze (s žádostí o informaci) obrátit na kterýkoli matriční úřad.

 

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost,
  • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (např. doložení požadavku z ciziny).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání potvrzení je vybírán správní poplatek ve výši 50,-  Kč (v hotovosti) - za každou i započatou stránku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.