Zprostředkování kontaktu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

87

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zprostředkování kontaktu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt občana staršího 15 let s jiným  občanem uvedeným v žádosti s využitím základního registru obyvatel.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost může podat občan starší 15 let.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o se podává na předepsaném tiskopisu „Žádost o zprostředkování kontaktu“ s úředně ověřeným podpisem, to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Žádost je možno podat i elektronicky, či do datové schránky.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Matriční úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, ministerstvo.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

    Odbor dopravní a správní

    Masarykova 628

    769 01  Holešov

 

    Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová

    Telefon: 573 521 354

 

    Úřední hodiny:

    Pondělí a středa 7:.30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

    Úterý, Čtvrtek 7:30 – 11:00 hod.

    Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o zprostředkování kontaktu (formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra), doklad totožnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zprostředkování kontaktu je k dispozici na příslušných úřadech, u kterých lze žádost podat, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti 500 kč nebo se žádost opatří kolkovou známkou v hodnotě 500 kč, či zasláním na účet Ministerstva vnitra (údaje jsou na žádosti).

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Např. datovou schránkou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Daniela Rušikvasová, tel.: 573 521 354

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2022

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2022

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.