Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

5

 

 

2. Kód

MD07

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP).

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pouze osoba, která žádá o mezinárodní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz nelze vydat v zastoupení.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

S žádostí  o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel  předložit 

a) platný doklad totožnosti žadatele

b) platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz vydaný cizím státem

c) jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5cm.

Žadatel je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně. Držitel nesmí mít  více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než  jeden platný mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).  Držitel mezinárodního řidičského průkazu  ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy  nebo úpravy. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.  Platnost MŘP  se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě  byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle na dobu tří let ode dne vydání (Vídeň 1968),  a na dobu jednoho roku ode dne vydání u MŘP (Ženeva 1949).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu u kteréhokoliv ORP.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu fotografii.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50,- Kč, který uhradíte buď přímo na přepážce, nebo na pokladně příslušného obecního úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny  podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá mezinárodní řidičský průkaz bezodkladně po podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.